Dueholm Kloster

Fra Mors til Amerika  

Ny særudstilling på Museum Mors

En halv togvogn, en bjælkehytte, en amerikansk veranda, en kahyt med koøjer og et skibsdæk med ræling. Det er blot nogle af de mange ting, der er blevet bygget til den nye store særudstilling ”Udvandrerne”, der kan ses på Museum Mors fra den 19. marts.

”Udvandrerne” fortæller historien om det store antal mennesker, som mellem 1860 og 1930 emigrerede fra Mors og resten af Danmark for at skabe en bedre tilværelse for dem selv i Amerika. Den tager de besøgende med på en rejse, der begynder i hjemstavnen og efter et besøg hos udvandreragenten fortsætter på skibet over Atlanterhavet til det "forjættede land". Den fortæller historien om, hvad der ventede, når morsingboerne nåede østkysten af USA, trætte, men fulde af håb. Den beskriver ankomsten til Ellis Island, turen videre ud i det store ukendte land, og beretter om det liv, udvandrerne skabte for sig selv i Amerika, deres kontakt med familie og venner på Mors, og den måde, de holdt deres danske kultur i hævd, og hvordan de i sidste ende blev amerikanerne.

Som det er tilfældet med museets seneste tre særudstillinger om henholdsvis 1864, handelslivet i Nykøbing og modstandsbevægelsen på Mors, er også ”Udvandrerne” en egenproduktion fra Museum Mors. Siden efteråret 2015 har museets medarbejdere planlagt udstillingens temaer og opbygning, foretaget grundig research til dens indhold, skrevet tekster og fundet billeder og genstande. De seneste to-tre måneder er selve udstillingen blevet bygget op, plancherne er blevet trykt og sidste hånd er blevet lagt på de mange film og lydelementer, der er en del af udstillingens endelige udtryk. Til udstillingens lydspor har museet i øvrigt for første gang inddraget en anden af Morsø Kommunes væsentligste kulturaktører, nemlig Limfjordsteatret, hvis dygtige skuespillere har lagt stemmer til en række af de breve, som morsingboerne i Amerika sendte til familien på hjemøen.

Museum Mors har ud over Limfjordsteatret haft en lang række andre nationale og internationale samarbejdspartnere i forbindelse med ”Udvandrerne”. Blandt andet har museet lånt genstande og fotos fra det prisbelønnede M/S Museet for Søfart i Helsingør, og man har haft et særdeles frugtbart samarbejde med Museum of Danish-America i Elk Horn, Iowa. Det amerikanske museum, hvis arbejde sætter fokus på de danske immigranter i USA, har været med til at sætte Museum Mors i forbindelse med en række amerikanere med aner på Mors. Igennem disse mennesker er historier om morsingboeres liv i Amerika vakt til live igen på begge sider af Atlanten.

Særudstillingen ”Udvandrerne” er blevet realiseret med økonomisk støtte fra A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL og kan ses helt frem til den 22. oktober 2017.

 

 

 

Dueholm Kloster 

Dueholmgade 9

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 97723421 

Find Dueholm Kloster på kort her