Museerne

Aktuelle særudstillinger 

SMÅ SPOR – den nye legetøjsudstilling på Museum Mors
 
Den nye legetøjsudstilling på Museum Mors følger ikke kun spor tilbage i tiden, den ser også på det legetøj som i dag er børns kæreste eje.


I slutningen af 1980' erne blev der under renovering af de gamle bygninger, som havde huset Dueholm Mejeri, fundet en gammel mursten med aftrykket af en barnefod.

Barnet, pige eller dreng, har været omkring 8-10 år gammel da foden blev plantet i det våde ler. Måske midt i en leg eller som ”en hemmelighed” midt i en lang arbejdsdag.

Når vi ser på de spor, som leg og legetøj har sat gennem tiden, kan vi se et spejlbillede på hele samfundets udvikling gennem tiden.

Vi ser spor fra den tid, hvor hestene var trækkraften. Eller fra den tid hvor storvasken krævede vaskebræt, balje og knofedt. Og vi ser spor efter ”bedre tider” med badekar, køleskab og luksusbiler.

SMÅ SPOR er lavet i tæt samarbejde med børn og voksne fra Mors.

Om Andelsboligforeningen på Dansk Støberimuseum

Da man byggede en skønnere by – Ny særudstilling om Nykøbing Mors Andelsboligforening

Fredag den 5. maj er det præcis 75 år siden, at en række fremsynede mænd stiftede Nykøbing Mors Andelsboligforening. Dette markeres med særudstillingen ”Vi bygger en skønnere by – Nykøbing Mors Andelsboligforening 1942-2017”, der åbner på Dansk Støberimuseum på selve jubilæumsdagen.

Udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Museum Mors og Nykøbing Mors Andelsboligforening, der blandt andet har stillet sit arkiv til rådighed for museets medarbejdere. Formidlingsinspektør på museet, Anne Heide, som har været projektleder på særudstillingen, fortæller, at det har været en spændende opgave at dykke ned i alle de gamle bestyrelsesreferater, fotos og avisartikler, som hun har brugt for at stykke historien om foreningen sammen. ”Andelsboligforeningen er en vigtig del af fortællingen om, hvordan Nykøbing udviklede sig til den by, vi kender i dag, og samtidig en væsentlig del af historien om det danske velfærdssamfund, der opstod efter Anden Verdenskrig” fortæller Anne Heide. ”Foreningen blev stiftet under besættelsen, på et tidspunkt, hvor Nykøbing i mange år havde været plaget af bolignød og nedslidte huse. Mange var desuden husvilde på grund af den store tilflytning, der foregik fra land til by. Så der var i den grad brug for, at der blev bygget nye gode lejligheder”, beretter museumsinspektøren.

Det første byggeri, som Nykøbing Mors Andelsboligforening stod bag, var de røde murstensblokke i toppen af Tingvej. Siden gik det slag i slag med nyopførte lejlighedsblokke på blandt andet byens gamle dyrskueplads, på Højbro, og ved siden af byens nye sygehus i den nordlige bydel. Anne Heide fortæller, at det ikke kun var lejligheder, foreningen stod bag, og at man ikke lod det blive ved Nykøbing: ”Andelsboligforeningen byggede også en lang række små parcelhuse rundt om i byen, ikke mindst i det der siden blev kendt som Fuglekvarteret i Sydbyen. Desuden rykkede man efter kommunalreformen ud på øen, hvor man opførte andelsboliger i eksempelvis Øster Jølby og Karby”.

Mange af byens kendte mænd har gennem tiden været involveret i Nykøbing Mors Andelsboligforening. Ingen har dog været vigtigere end den tidligere – ofte kontroversielle – borgmester, Axel Ivan Pedersen. ”Axel Ivan var sandsynligvis den længst siddende formand for en andelsboligforening i danmarkshistorien.” afslører Anne Heide, der kan fortælle, at Axel Ivan Pedersen, da han trådte tilbage som formand i 1983, havde bestredet hvervet i hele 41 år. Hun kan desuden løfte sløret for, at ikke alle formandens og foreningens mange byggeplaner blev ført ud i livet: ”I begyndelsen af 1970’erne forsøgte Axel Ivan at overbevise kommunalbestyrelsen om, at den skulle rive hele karréen af små fiskerhuse mellem Bryggergade og Skovgade ned, og at man i stedet skulle opføre store blokke med lejligheder. Selvom området dengang var noget mere nedslidt end i dag, tror jeg de fleste – trods alt – er glade for, at lige præcis de drømme ikke blev til virkelighed!”

Åbningen af særudstillingen, der kan ses på Dansk Støberimuseum, Nørregade 13, frem til den 31. august, markeres med en reception fredag den 5. maj klokken 13.00. Alle er velkommen.

Landsbyerne portæteres på Skarregaard 

Denne sæson byder Skarregaard på særudstillingen ”Øens Billeder”. Som navnet antyder, er der tale om en efterfølger til udstillingen ”Byens Billeder”, som man har kunnet se i Riddersalen på Dueholm Kloster siden december. Mens sidstnævnte tog de besøgende en tur rundt i Nykøbings gader og stræder i fortid og nutid, er det med ”Øens Billeder” blevet tid til en rundtur på Mors. Her er henved 40 forskellige landsbyer blevet besøgt med en nutidig linse og derefter sat overfor et billede af, hvordan de præcis samme steder tog sig ud for omtrent 100 år siden. Som det var tilfældet med ”Byens Billeder”, ledsages udstillingen af en bog med såvel fotos og tekster. Begge bøger kan købes i museumsbutikkerne fra den 16.april og i boghandelen fra den 18. april.

Fortid og nutid mødes på Museum Mors

Hvis en nykøbingenser, der var født i slutningen af 1800-tallet, dumpede ned i sin by anno 2016, ville han eller hun i første omgang sandsynligvis blive ramt af chok. Udover naturligvis biltrafikken og forundringen over alle de unge mennesker med snuden dybt begravet i deres smartphones, ville nykøbingenseren utvivlsomt stille sig selv spørgsmålet om, hvad i alverden der var sket med Nykøbing, og om det overhovedet var den samme by, vedkommende var havnet i. Skulle en sådan fremtidsrejsende person dukke op, står Museum Mors fra fredag den 2. december klar til at hjælpe lidt på forvirringen. Det sker, når museet åbner for dets nye ”før og nu”- særudstilling i Riddersalen på Dueholm Kloster.

Fotoudstillingen ”Byens billeder – Nykøbing i fortid og nutid” viser byens udvikling gennem 50 gamle historiske fotos og 50 helt nye billeder fra byens gader. Billederne er opstillet ved siden af hinanden, så museets gæster nemt kan sammenligne fortiden med nutiden. Formålet med udstillingen er, udover at hjælpe eventuelt fortabte tidsrejsende, at give morsingboerne et sjovt og tankevækkende indblik i, hvor meget øens hovedstad har forandret sig de sidste omtrent 100 år. Samtidig håber museet, at de besøgende, når de har gæstet udstillingen, vil se lidt anderledes på den by, de bevæger sig rundt i. Måske vil de fornemme fortiden i endnu højere grad, kigge en ekstra gang bag facaderne og lægge mærke til de mange historiske detaljer i gadebilledet, der sandsynligvis hidtil har været ukendte for dem.

I forbindelse med ”Byens billeder – Nykøbing i fortid og nutid” udgiver museet en bog, der indeholder samtlige fotos og billedtekster fra udstillingen. Bogen udkommer i løbet af uge 49 og vil da kunne købes for 99 kr. i museumsbutikken på Dueholm Kloster.

Men hvad nu hvis den fremtidsrejsende nykøbingenser tager mod til sig og beslutter sig for at bevæge sig videre ud på øen? Ja, så vil museet gerne opfordre vedkommende til at vente til den 16. april 2017. Her kan han eller hun passende begynde på Skarregaard, hvor Museum Mors åbner særudstillingen ”Øens billeder – Mors i fortid og nutid” med nye og gamle fotos fra øens landsbyer.

Urskov eller drivtømmer på Mors?

Ny særudstilling på Fossil- og Molermuseet fra 3. maj 2016.

I molerlagene på Mors er det forholdsvis let at finde forstenet træ. Disse stykker af træ voksede i en subtropisk skov i en tid, der ligger 55 millioner år tilbage. Præcist hvor skoven lå, er der ingen, der ved, men fossilerne fortæller om urskovens spændende flora. Der hvor Mors ligger i dag, var der hav i Eocæntiden, så alle større eller mindre stykker af træ er flydt til området som drivtømmer.

Der kan være stor forskel på bevaringskvaliteten af træet, og de bedst bevarede er de forkislede stykker. De velbevarede træstykker har åreringe og cellestrukturen er endda perfekt bevaret, hvilket gør, at forskerne kan afgøre, om det drejer sig om f. eks. nåletræ eller løvtræ.

De fantastiske strukturer er mikroskopiske. For at se dem er det nødvendigt at polere træet på en stenslibemaskine. Dette gør, at detaljerne let ses, og desuden bliver de smukke strukturer og farver til ”naturens egne kunstværker”.

 

Udvandrerne

Særudstilling på Dueholm Kloster.

En halv togvogn, en bjælkehytte, en amerikansk veranda, en kahyt med koøjer og et skibsdæk med ræling. Det er blot nogle af de mange ting, der er blevet bygget til den nye store særudstilling ”Udvandrerne”, der kan ses på Museum Mors fra den 19. marts.

”Udvandrerne” fortæller historien om det store antal mennesker, som mellem 1860 og 1930 emigrerede fra Mors og resten af Danmark for at skabe en bedre tilværelse for dem selv i Amerika. Den tager de besøgende med på en rejse, der begynder i hjemstavnen og efter et besøg hos udvandreragenten fortsætter på skibet over Atlanterhavet til det "forjættede land". Den fortæller historien om, hvad der ventede, når morsingboerne nåede østkysten af USA, trætte, men fulde af håb. Den beskriver ankomsten til Ellis Island, turen videre ud i det store ukendte land, og beretter om det liv, udvandrerne skabte for sig selv i Amerika, deres kontakt med familie og venner på Mors, og den måde, de holdt deres danske kultur i hævd, og hvordan de i sidste ende blev amerikanerne.

Særudstillingen ”Udvandrerne” er blevet realiseret med økonomisk støtte fra A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL og kan ses helt frem til den 22. oktober 2017.