Dueholm Kloster

Særudstilling 

"Kloge koner, Kvaksalvere og Kredslæger - En fortælling om sundhed og sygdom på Mors gennem tiden"

 

Der findes ganske få ting i denne verden, der griber mere ind i det enkelte menneskes liv end sundhed og sygdom. Fra vi bliver født, til vi en dag skal dø. Samtidig er sundhed et af de mest omdiskuterede emner, ikke kun i dag, men også når vi ser tilbage gennem historien. Det er nok de færreste, der i det daglige tænker over, at det system og de muligheder, vi i dag har inden for sundhedsvæsenet, er resultatet af en lang række revolutionerende udviklinger på sundhedsområdet.

I dag kan vacciner for eksempel virke som det mest naturlige at give sine børn i de første leveår, men i virkeligheden beskytter de os mod sygdomme, der for blot hundrede år siden havde tusindvis af dødsfald på samvittigheden, ikke mindst blandt børnene.

Men sundhed er mange ting. Sundhed afspejler mange politiske diskussioner og systemer, såvel som, hvordan sundhed forstås af den enkelte, om vi er syge eller raske, om vi lever sundt, og hvad det rigtige sundhedsideal er. Derudover er vores adgang til læger, sygehuse og andre sundhedsrelaterede tilbud i høj grad blevet en del af diskussionen. For mange morsingboere og andre, der bor i landets yderområder, er adgangen til sundhedsvæsenet i de senere år blevet forringet. På Mors er der blevet færre læger og sygehuset på øen lukkede i 2015. Udviklingen har dog samtidig medført nye initiativer og muligheder.

I særudstillingen fortælles der om morsingboernes lange kamp for at skabe, udbygge og fastholde et lokalt forankret og nært sundhedssystem på Mors. Et system, som har rødder helt tilbage til middelalderen, hvor der blev etableret et hospitalskloster i Nykøbing, men som for alvor begyndte at udvikle sig i slutningen af 1800-tallet, hvor de gode råd fra kloge koner og kvaksalvere blev afløst af et struktureret sundhedsvæsen med kredslæger og sygehus.

Fortællingen om sundhed og sygdom på Mors er samtidig fortællingen om den samlede danske sundhedshistorie. Håbet er, at særudstillingen kan bidrage til at sætte den aktuelle politiske debat om det fremtidige danske sundhedsvæsen i perspektiv.

Udstillingen er åben fra den 12. april 2019 klokken 13.00 til den 13. april 2020

 

Lad lægejournalen fortælle og Kultur i Venteværelset

 

Som en del af særudstillingen om Sundhed og sygdom på Mors gennem tiden modtog Museum Mors i efteråret 2018 to bevillinger, hvor henholdsvis Region Nordjylland bevilligede 200.000 kroner fra Kulturpuljen 2018, og Morsø Kommune støttede med 20.000 kroner fra De frie Kulturmidler.

Bevillingerne har udmøntet sig i to konkrete delprojekter. Det ene delprojekt, Lad lægejournalen fortælle, er et nyt digitalt brugerinddragende projekt, der er blevet til i samarbejde med MMEx, Musernes Videnscenter for digital formidling. Dette samarbejde har resulteret i et interaktivt medie i udstillingen, hvor de besøgende får mulighed for at hjælpe lægen, på tværs af tid, med at give sine patienter den rigtige behandling.

Det andet delprojekt, Kultur i Venteværelset, er et samarbejde mellem Museum Mors og de praktiserende læger Bjerre og Jacobsen i Øster Jølby, Regionsklinikken i Øster Jølby, Morsø Sundhedshus og Universitetshospital Aalborg, Thisted. Projektet tager museumsformidlingen ud af museets normale fysiske rammer for at belyse de historiske lokaliteter, hvor vi i dag går til lægen. Alle fire lokaliteter har en historisk forankring, der går langt tilbage i tiden, faktisk helt tilbage til den tid, hvor man for alvor begynder at kunne se et struktureret sundhedsvæsen.

Udstillingerne i venteværelserne vil kunne opleves fra den 12. april 2019 og mindst ét år frem.