Dueholm Kloster

Særudstilling 

Udstillingen "Kloge koner, Kvaksalvere og Kredslæger - En fortælling om sundhed og sygdom på Mors gennem tiden" åbner den 12. april 2019 på Dueholm Kloster. 

Det er svært at finde et emne, der griber mere ind i det enkelte menneskes liv, end sundhed. Sundhed berører os alle, både direkte og indirekte, fra vugge til grav. Men hvad er sundhed egentlig? Det vil den nye særudstilling på Museum Mors, der åbner den 12. april 2019, forsøge at sætte ord og billeder på. Udstillingen tager udgangspunkt i rammefortællingen om morsingboernes lange kamp for at skabe, udbygge og fastholde et lokalt forankret og nært sundhedssystem på Mors, samt de fremtidige udfordringer med blandt andet lægemangel. Tilsammen skal de fortælle den danske sundhedshistorie gennem et mikroperspektiv, hvor Mors er i centrum i fortællingen om den danske sundhedshistorie, og de mange udviklinger og forandringer, der er sket inden for sundhedsområdet, med fokus på de sidste 150 år.

I den nye særudstilling får de besøgende rig mulighed for at gå på opdagelse i lægens praksis, komme en tur på apoteket, besøge sygehusets operationsstue, og meget mere. Gennem et væld af genstande, billeder og fortællinger vil udstillingen give folk en spændende indblik i, hvilke sygdomme, der har været kendetegnende for de sidste 150 år. Hvordan lægevæsenet har udviklet sig, til vi i dag står over for en stigende lægemangel. Samt hvilken betydning har det for en ø, når det lokale sygehus lukker til fordel for nye supersygehuse.

Særudstillingen har opnået støtte fra Region Nordjyllands Kulturpulje 2018 med en bevilling på 200.000 kroner, samt en bevilling på 20.000 fra De frie kulturmidler fra Morsø Kommune til delprojekterne Lad lægejournalen fortælle og Kultur i Venteværelset. Disse midler gør det blandt andet muligt, at museet kan flytte dele af udstillingen ud i lægernes venteværelser på øen i samarbejde med flere af øens praktiserende, samt Regionsklinikken i Øster Jølby, Morsø Sundhedshus og Thisted Sygehus. Derved gøres fortællingen tilgængelig for borgerne på de lokaliteter, hvor vi typisk er i kontakt med sundhedsvæsenet.

Særudstillingen KLOGE KONER, KVAKSALVERE OG KREDSLÆGER – En fortælling om sundhed og sygdom på Mors gennem tiden åbner den 12. april 2019 klokken 13.00.