Fossil- og Molermuseet

Særudstilling 

Jyske Rev - en lokalitet i Nordsøen

Ca. 70 km vest for Hanstholm ligger et stenrev, der hedder Jyske Rev. Revet, som ligger på omkring 20 meters dybde, har et areal på over 4000 km2, og en del af dette område er egentlig et undersøisk råstofområde. De mange tons sten, der dagligt bliver fisket op og landet i Hanstholm, Thyborøn, samt Esbjerg, dækker 40 % af behovet for ral og sten i Danmark. Alene i Hanstholm bliver der årligt landet 150.000 tons sten og sand om året. Disse mange tons sten bliver udelukkende brugt i betonfremstilling.

Der er mange forskellige typer af ledeblokke og fossilførende sten. I særudstillingen på Fossil- og Molermuseet vises mange fine fossile muslinger, snegle, krabber, træ og meget andet fra tidsperioderne Sen Oligocæn og Tidlig Miocæn. Selvom disse fossiler er mellem 22 og 26 millioner år gamle, kan de være i en fantastisk bevaringskvalitet. 

Flotte fossiler fra tidsperioderne Eocæn, Danien, Kridt, Jura, Karbon, Silur, samt Kambrium er også fundet i stenene fra Nordsøen. Desuden er der mange af de typiske ledeblokke, som oprindeligt var en del af de norske klipper i Oslo området.

Særudstillingen kan ses fra maj til oktober på Fossil- og Molermuseet.