Fossil- og Molermuseet

Særudstilling 

Særudstillingen "Savhajer og havslanger på Mors" åbner 15. april 2019 på Fossil- og Molermuseet. 

Et nyopdaget og meget fossilrigt lag udgør bunden af moleret ved Sundby. Sundbylaget blev fundet af Henrik Madsen i midten af februar 2016 og der blev i løbet af foråret hjemtaget cirka 650 kg materiale, som herefter er findelt og gennemtørret. Det tørrede materiale opslæmmes efterfølgende i vand. Når de sigtede prøver er tørre, er de klar til at blive analyseret, så fossilerne kan indsamles og grovsorteres. Denne proces foregår under en stereolup med 10x forstørrelse og en god lyskilde.


Der er fundet flere tusinde hajtænder i størrelser fra 1,0 mm til 3,5 cm i længden, men få af tænderne er komplette. Mange af de mindste hajtænder er blot 1 – 5 mm lange, men er så afgjort videnskabeligt interessante. Der er identificeret 10 arter, blandt disse små tænder, som ikke kendes fra molerlagene, samt tænder tilhørende ordnerne med savhajer og rokker er også fundet. Disse grupper er heller ikke tidligere kendt fra moleret. Koprolitter (forstenede eskrementer) fra hajerne udgør de talrigeste fossiler i Sundbylaget, men også større antal af benfisketænder er fundet sammen med fine knogler og ryghvirvler fra benfisk.

I sjældne tilfælde blev ryghvirvler fra den havlevende slange, med slægtsnavnet Phaleopsis fundet. De fleste af de fund der er gjort er ikke komplette hvirvler, men disse er alligevel lette at genkende. Hvirvler på slanger er meget karakteristiske med et rundt halvkugleled i den ene ende og en tilsvarende skål til leddet fra den tilstødende hvirvel i den modsatte ende. Ryghvirvlerne fra Sundby repræsenterer de ældste havslanger af slægten Phaleopsis fra Danmark.

Denne særudstilling af lokale fossiler rummer også udstoppede eksemplarer af nogle lignende typer og kan ses fra påske 2019 på Fossil- og Molermuseet.