Fossil- og Molermuseet

Særudstillinger

Massedød i moleretSpændende udstilling fra 1. maj 2018

Massedød i moleret

Årets særudstilling på Fossil-og Molermuseet tager udgangspunkt i et yderst interessant lag, som museets Henrik Madsen i slutningen af oktober 2009 observerede i en profil, som var gravet frem under den industrielle indvinding.

 

Skarrehage lagpakken, som laget er kommet til at hedde, adskiller sig markant i farven, samt lamineringen og varierer mellem lyse og mørke nuancer i meget fine millimeter tynde, skarpt adskilte bånd, over til lag på op til et par centimeters tykkelse. Skarrehage lagpakken strakte sig 21 meter i profilen, og havde en bredde på mindst 8,5 meter.

 

Fisk

Der var lagflader med masser af løse fiskeknogler og nogle med stykker af guldlaks i stort antal, i forhold til hvad der normalt bliver fundet. Disse fragmenterede fisk lå ikke blot på samme lagflade, men i flere niveauer. Det er ikke muligt at sige det bestemte antal af strømsild på disse lagflader, men det må dreje sig om dele af flere hundrede fisk, og sjovt nok er de overvejende bevaret uden hovedet og halen. Ca. 1700 komplette eksemplarer blev indsamlet.

 

Torskefisk blev der fundet 22 eksemplarer af, fordelt på 3 arter, som ifølge fiskeekspert Niels Bonde, alle helt nye arter. Små havaborre unger blev der fundet 15 eksemplarer af, fordelt på 2-3 arter. 5 små rødfisk, 2 hajtænder og en ryghvirvel fra ikke nærmere bestemt haj dukkede også op i laget, samt en enkelt lille makrel på 4 cm i længden. En ny art Sct. Peters fisk og en fjæsing, der tilhører en gruppe, som ikke er set før i moleret, var også blandt de spændende fund. Disse 5 nye arter af fisk er erklæret for Danekræ.

 

Insekter

Det er forholdsvis let at finde insekter i cementstenene, men det er dog meget sjældent, at finde disse bevaret i selve moleret. Skøjteløber familien Gerridae var absolut hyppigst og der blev i alt fundet 163 eksemplarer. Skøjteløberne i Fur formationen er repræsenteret med slægten Palaeogerris, hvor der kendt omtrent lige så mange eksemplarer til sammen, som der blev fundet i Skarrehage lagpakken, men disse skøjteløber er fundet gennem de sidste 50 - 60 år.

 

Der blev fundet mange andre insekter, hvor flere arter ikke er kendte i forvejen, som f. eks. græshopper, vandnymfer og biller.

 

Desuden var der mange bladstykker og fuglefjer i et antal der langt overstiger den normale frekvens.

 

Særudstillingen ”Massedød i moleret” kan ses på Fossil- og Molermuseet fra 1. maj 2018.

 

 

Fossil- og Molermuseet

Skarrehagevej 8

7900 Nykøbing Mors 

Tlf.: 97751716

Find Fossil- og Molermuseet på kort her