Kommende særudstillinger

Dengang de drog afsted - 1848 og morsingboerne

Særudstilling på Dueholm Kloster om treårskrigen og dens indvirkning på Mors og øens befolkning

Udstillingen åbner den 31. marts 2023

Glimmerler og Krabbeboller

Særudstilling på Fossil- og Molermuseet

I særudstillingen indgår mange fine fossiler fundet på lokaliteter omkring Limfjorden. De oligocæne lerlag er mellem 23 og 34 mill. år gamle og er fra et hav der dækkede det område, der kort tid efter blev til det landfaste område der i dag er Danmark.

Udstillingen åbner den 3. april 2023

Industriens billeder

Særudstilling med fotos fra industrihistorien på Mors.

Udstillingen åbner på Støberimuseet den 2. juni 2023