Danmarks længste tørrelade

Tørreladen

Fra 1912 og frem til 1990’erne blev der leveret byggematerialer i moler fra Mors til hele verden. Historien om den unikke råstofindustri, virksomheden Skarrehage Molerværk og de arbejdere, der sled og slæbte i øens molergrave, kan opleves i molerværkets gamle tørrelade. I tørreladens imponerende og autentiske rammer formidles molerindustriens historie på Nordmors fra den spæde start i begyndelsen af 1900-tallet og frem til i dag.

 

The Drying Barn 

From 1912 to the 1990s, Mors supplied Mo-clay construction materials all over the world. The history of this unique raw material as well as that of the business Skarrehage Mo-clay Plant and the workers who toiled and moiled in the Mo-clay pits, can be seen in the permanent exhibition in the Plant's old drying barn. 

Udstillingstekster

Danmarks længste tørrelade.pdf