Museerne

Børneformidling på Museum Mors

Museet som en del af undervisningen

Åben skole tilbud:

Aksel fra Jante

Aksel Sandemose blev født i Nykøbing Mors i 1899. Han skrev romanen “En flygtning krydser sit spor”, som tager afsæt i barnets vej til voksenlivet. Ved hjælp af arbejdsmaterialet “Han skriver kun med ord”, som er udviklet i samarbejde med børn fra Mors, tager vi på en filosofisk rejse i Aksels fodspor.

Hvem var Aksel Sandemose? Hvordan var det at være barn omkring 1900? Hvad er det største i verden? Arbejdsmaterialet åbner ind til drengen Aksels univers. Ved hjælp af det filosofiske arbejdsmateriale har I mulighed for at arbejde med spørgsmål, som spejler drengen Aksels oplevelser i dagligdagen anno 2018. I kan både arbejde med det vedhæftede materiale, booke museets skoletjenestelokale for en dag og få en guidet tur i Aksels fodspor. Fra august til slutningen af oktober 2018 har I mulighed for at se/læse flere tekster og billeder fra projektet på Morsø Folkebibliotek.

Varighed: Samlet ca. 10 timer. Se timeforbrug i det vedhæftede arbejdsmateriale. Materialet kan fås som hæfter ved at kontakte: mette.jensen@museummors.dk
Arbejdsmateriale: I kan downloade filerne her: Arbejdshæfte - Lærervejledning

Det kan også downloades fra skoletjenesten.dk
Klassetrin: 0.,1., 2. 3.

Fag: Billedkunst, dansk, historie, elevernes alsidige udvikling

Pris: Gratis
Kontakt: mette.jensen@museummors.dk

 

Oehlenschlaegers Brille, fakta og fiktion

Hvad vil der ske, hvis vi tager Oehlenschlaegers brille på og går på opdagelse på museet? Læringsforløbet tager afsæt i barnet og dets evne til at undres og skabe fortællinger.

I 1802 skrev Adam Oehlenschlaeger digtet “Guldhornene”. Digtet indeholder både fakta og fiktion. Hvis vi forstiller os, at vi ser på museet gennem digterens brille, hvilken fortælling vil vi få øje på? Børnene vækker tingenes fiktionsfortællinger, og de dokumenteres gennem elevernes bedste sproglige udtryk, for eksempel via tegning, film, skulptur eller lyd. Tilsidst kobler vi børnenes fiktionshistorier med fakta fra museet. Forløbet foregår på museet og på skolen.

Varighed: 4 x 60 min.
Klassetrin: 0.,1., 2. 3.
Fag: Billedkunst, dansk, historie, elevernes alsidige udvikling

Pris: 1000 kr.
Kontakt: mette.jensen@museummors.dk

 

Ridderen fra Mors

Vi er i det herrens år 1201. På Mors kommer en dreng ved navn Niels til verden. Som unge kommer han på Antvorskov Kloster, der ligesom Dueholm Kloster på Mors var et Johanitterkloster. I forsommeren 1219 sejler han som korsridder med Valdemar Sejr til Estland.

Gennem fortællingen om drengen Niels får børnene den store historie helt tæt på kroppen. Hvad ved børnene selv om riddertiden og hvordan passer deres viden ind i fortællingen om Niels. Der er spor efter Niels fortælling både i landskabet omkring Vil på Mors og på Dueholm Kloster. Vi laver billeder inspireret af historien. Forløbet kan forgå på skolen eller i museets skoletjenestelokale.

Varighed: 1x 90 min.

Klassetrin: 0., 1., 2., 3.

Fag: Billedkunst, historie

Pris: 500 kr.

Kontakt: mette.jensen@museummors.dk

 

Hvor er far? - Krigen set med barnets øjne.

En dag er Ingas far pludselig borte. Hvor er han, og hvornår kommer han igen? Gennem små glimt fra Ingas historie får vi indblik i en lille 6 årig piges oplevelser under besættelsen.

Vi starter med at filosofere over spørgsmålene. Hvad gør børnene, når der er krig, hvorfor er der krig og hvad er krig? Derefter høre vi Ingas fortælling fra besættelsestiden. Som illustration til det tankestof og den nye viden, som børnene har arbejdet med, laver vi kikkasser med små scener fra Ingas fortælling. Kikkasserne udstilles på skolen eller museet.

Varighed: ca. 3 x 60 min.
Klassetrin: 0., 1., 2., 3.
Fag: Billedkunst, dansk, historie, elevernes alsidige udvikling

Pris: 500 kr.
Kontakt: mette.jensen@museummors.dk

 

Tatoveringer og ornamenter

På Museum Mors har vi “Snullen” som logo. Hvor kommer “Snullen” fra og hvilke sammenhæng har den med tidligere tiders tatoveringer og ornamenter. Vi rejser tusinder af år til bage i tiden og forsøger at finde ud af hvilke betydning mønstrene have og hvad de betyder for os i dag. Bagefter arbejder eleverne på tatooboards med de tatoveringer og mønstre, som de finder interessante. Til slut kigger vi sammen på elevernes arbejder. Forløbet kan foregå på skolen eller i museets skoletjenestelokale.

Varighed: 4 timer med pause.
Klassetrin: 5., 6., 7.
Kompetenceområder: Billedfremstilling, billedanalyse, billedkommunikation, historiebrug.

Pris: 1000 kr
Kontakt: mette.jensen@museummors.dk

 

Skyggeteater og gamle historier fra Mors.

Kender I nogle gode historier fra Mors? Vi fortæller hinanden historier og laver figurer til vores skyggeteater. Og så spiller vi teater!

Til: Dagtilbud
Varighed: Ca. 60 minutter.

Pris: 500 kr.
Hvor: På museet eller i jeres børnehave.

Kontakt: mette.jensen@museummors.dk

 

Oplæg for skolen eller klassen, ca. 30 min.

Aksel fra Jante, om drengen Aksel, der blev til Aksel Sandemose.

Sagn og eventyr fra Mors
Besættelsen på Mors
På hat med jernstøberen

Ridderen fra Mors.

Muligheder: Kan kombineres med museumsbesøg eller aktivitet.
Pris: 500 kr.
Sted: på skolen eller skoletjenestelokalet på museet. På museet er der plads til max 25. elever.

Kontakt: mette.jensen@museummors.dk

 

Vi udvikler hele tiden nye tilbud. Er du ved at planlægge en tur til Mors eller arbejder du med særlige emner, så send en mail - måske kan vi hjælpe.