Artikel om Frederik Bang

27. april 2020

I forbindelse med "byvandringen" på museets lockdown-kalender på Facebook gjorde vi den 28. april holdt ved gravstenen for Frederik og Louise Bang på Nykøbing Kirkegård.

Som et led i byvandringen kan man her læse en længere artikel om Frederik Bang og hans slægt. Artiklen blev første gang udgivet i årsskriftet "Jul på Mors" i 2014.

Artikel om Frederik Bang