Om os

Bestyrelse

Samarbejde Sammenhold

Bente Lyndrup, formand.

Poul Erik Olsen, næstformand.

Tore Müller, udpeget af Morsø Kommune.

Jette Jepsen, udpeget af Morsø Kommune.

Henning Haaning, valgt af Museets Venner.

Søren H. Larsen, valgt af Museets Venner.

Anders Jensen, udpeget af Historisk Forening Mors.