Om os

Bestyrelse

Samarbejde Sammenhold

Bente Lyndrup, tidligere selvstændig erhvervsdrivende og politiker (Formand, udpeget på baggrund af erhvervsrettede forudsætninger)

Poul Erik Olesen, tidligere direktør for Børne- og kulturområdet i Morsø Kommune (Næstformand, udpeget på baggrund af særlig faglig indsigt med betydning for museet)

Tore Müller (S), administrator ved Limfjordsteatret, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Børne- og kulturudvalget (Udpeget af Morsø Kommune)

Jette Jepsen (RV), sundhedsplejerske og kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Børne- og kulturudvalget (Udpeget af Morsø Kommune)

Henning Haaning, tidligere selvstændig erhvervsdrivende (Valgt af Museets Venner)

Caspar Ryttergaard, programchef ved Kulturmødet, kommunikationsuddannet og tidligere presse- og kommunikationschef i Københavns Kommune (Valgt af Museets Venner)

Anders Jensen, tidligere maskiningeniør (Valgt af Historisk Forening)