Om os

Bestyrelse

Samarbejde Sammenhold

Bente Lyndrup, tidligere selvstændig erhvervsdrivende og politiker (Formand, udpeget på baggrund af erhvervsrettede forudsætninger)

Poul Erik Olesen, tidligere direktør for Børne- og kulturområdet i Morsø Kommune (Næstformand, udpeget på baggrund af særlig faglig indsigt med betydning for museet)

Kristina Lehmann Schjøtt, destinationschef, Destination Limfjorden (udpeget på baggrund af særlig faglig indsigt med betydning for museet)

Charlotte Overgaard Clausen, direktionssekretær, formand for Visit Mors (udpeget på baggrund af særlig faglig indsigt med betydning for museet

Tore Müller (S), administrator ved Limfjordsteatret, kommunalbestyrelsesmedlem og formand for Børne- og kulturudvalget (Udpeget af Morsø Kommune)

Jette Jepsen (RV), sundhedsplejerske og kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Børne- og kulturudvalget (Udpeget af Morsø Kommune)

Henning Haaning, tidligere selvstændig erhvervsdrivende (Valgt af Museets Venner)

Randi Ottosen, uddannet lærer og frivillig på Morsø Lokalhistoriske Arkiv. (Valgt af Museets Venner)

Jan Audun Rasmussen (medarbejderrepræsentant)