Skarregaard

Landskabet omkring Skarregaard er meget afvekslende og storslået. Nedenfor gården ligger store strandengarealer som en stor flad slette med fjorden yderst og to store søer i engen. Ovenfor engen ligger et kuperet morænelandskab, hvor man fornemmer de enorme kræfter, som isen har formet landskabet med under sidste istid.

En stor del af området, strandengen med søerne samt en del af de kuperede områder, er beskyttet ifølge naturbeskyttelsesloven. Strandengene er tillige et EU-fuglebeskyttelsesområde.

I hele området er der anlagt afmærkede naturstier, der kan benyttes hele året rundt. Du kan vælge mellem tre ruter på henholdsvis 2, 5 og 8 km., som bringer dig rundt i bakker, strandeng, skov og til Fossil- og Molermuseet. Ruterne kan kombineres undervejs. Stierne er rimelig gangbare, men fornuftigt fodtøj anbefales.

Alle ruter har deres udgangspunkt ved Skarregaards parkeringsplads. Hvis museet er åbent er man velkommen til at hente foldere om området i butikken.

I området er der også mulighed for overnatning i shelter, som man kan læse mere om her.

 

 

       Landbrugsmuseet Skarregaard

       Feggesundvej 53

       7900 Nykøbing Mors

       Tlf.: 97723421

       Find Skarregaard på kort her