Støberimuseet

Historie

Lokal industrihistorie | Arbejderkultur

Støberimuseet er et museum for industrihistorie og arbejderkultur med udgangspunkt i jernstøberi. Museet har til huse i en af de fabriksbygninger, hvor Morsø Jernstøberi producerede alt lige fra potter og pander, til komfurer og ovne.

Morsø Jernstøberi blev grundlagt i 1853 i Nykøbing Mors, hvor virksomheden stadig har sit virke. Dengang var det den unge N.A. Christensen, som forlod en stilling som bogholder ved et jernstøberi i Thisted og slog sig ned i Nykøbing sammen med en kompagnon, der mestrede støberiets kunst. De etablerede et mindre jernstøberi med en håndfuld medarbejdere i en bygning, som stadig kan ses på det gamle støberiområde tæt ved museet.

Kompagnonen Wilhelm Bonne forlod hurtigt foretagenet, og N.A. Christensen stod alene i spidsen for sin virksomhed. Den voksede dog støt år for år og udvidedes også efterhånden som behovet opstod. De vigtigste produkter fra fabrikken var kakkelovne, komfurer, vinduesrammer, gryder og strygejern.

Trods hård konkurrence fra mange andre jernstøberier rundt i landets købstæder, lykkedes det alligevel Morsø Jernstøberi at udvide sit marked til at dække det meste af Danmark, og fabrikkens størrelse øgedes hele tiden. Omkring år 1900 var der 250 ansatte på støberiet. Det var smede, formere, drejere, snedkere og ufaglærte støberiarbejdere.

I 1886 tog N. A. Christensen konsekvensen af et efterhånden skrantende helbred og ansatte en direktør, K.E. Messerschmidt, i sit sted. Året efter flyttede han til Hellerup og boede der til sin død i 1914. Fabrikken i Nykøbing fortsatte dog sin gode vækst også ind i det 20. århundrede.

I henholdsvis 1913 og 1944 byggede jernstøberiet de markante bygninger, som i dag danner ramme om Støberigården, hvor man bl.a. finder Støberimuseet og biblioteket. Men bygningskomplekset var dengang langt større og et ganske komplekst og uhomogent sammensurium af store og små bygninger mellem hinanden. Området blev dengang beskrevet som en decideret labyrint, som man skulle være temmelig stedkendt for at finde rundt i. Men produktionen var velordnet, og Morsø Jernstøberi formåede hele tiden at producere kvalitetsprodukter og producere det, som markedet efterspurgte.

Efter nogle svære årtier før og under 2. Verdenskrig kom der bedre tider i 1950’erne. Fabrikken fulgte med den generelle udvikling i dansk industri og fokuserede på mere mekanisering af produktionen, en proces som er fortsat siden. De primære produkter var ovne, og her fulgte man udviklingen væk fra de gamle koks- og brændefyrede ovne til varmluftfyr, gasfyrede kedler mv. Samtidig udviklede man produktsortimentet indenfor gryder, og man hyrede kendte designere til at udvikle husmoderens foretrukne redskaber i køkkenet. Især Copco-serien blev et kendt produkt fra Morsø Jernstøberi.

Brændeovne forblev dog et vigtigt produkt hos Morsø Jernstøberi. I 1980’erne overgik man til udelukkende at satse herpå, og det er da også brændeovne, som Morsø er kendt for i dag. I 1993 flyttede man efter 140 år i centrum af Nykøbing virksomheden udenfor byen i moderne lokaler. Et større renoveringsarbejde af det gamle fabriksareal efterfulgte, og en stor del af komplekset blev fjernet. Tilbage står nogle af de smukke jernstøberibygninger, som klart signalerer den tyngde Morsø Jernstøberi havde som virksomhed både lokalt og nationalt. Det er i disse bygninger, du finder Støberimuseet.

 

Støberimuseet

Nørregade 13

7900 Nykøbing Mors

Kontakt: 97723421 (hovedafd. i Nykb. hverdage i museets åbningstid)

Find Støberimuseet på kort her