Handelsbetingelser hos Museum Mors


Generelle oplysninger 
Museum Mors
CVR nr.: 52346517 
Telefon: 97723421 
Email: henny.holm@museummors.dk 
 
Priser 
Hos Museum Mors er alle priserne i danske kroner. Billetter er momsfri og vil fremgå specifikt at kvitteringen. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte arrangementer. 
 
Betaling 
Museum Mors modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron og Mastercard.
Betalingen vil blive trukket på din konto, når billetten udstedes. Alle beløb er i DKK og er inkl. moms på transaktionsgebyret på 5 kr.
Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede billetter. 
 
Levering af billetter 
Museum Mors sender billetter på e-mail, når der er modtaget en bestilling. Du får tilsendt bekræftelse samt billetter via en vedhæftet PDF. Billetterne kan printes eller vises via din smartphone, når du ankommer til et af Museum Mors’ besøgssteder. 
 
Gyldighed / Fortrydelsesret 


Gyldighed 
Entrébilletters gyldighed er noteret på billetten, som er tilsendt på e-mail i PDF. 
Studiebillet er kun gyldig ved fremvisning af gyldigt studiekort. Billetter købt med rabat er kun gyldige ved fremvisning af gyldig rabataftale. 
 
Fortrydelsesret 
I henhold til "Lov om forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er billetter købt på online ikke omfattet af fortrydelsesretten. 
Såfremt et arrangement aflyses, refunderes billetten naturligvis, og beløbet bliver automatisk tilbageført på den trukne betalingskonto. Museum Mors tager direkte kontakt, hvis der er aflysning. 
Billetter købt online kan ikke refunderes eller ombyttes ude på museerne. 


Gebyrer refunderes ikke. 
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at skrive til: henny.holm@museummors.dk

- denne mail besvares kun i hverdage. 
 
Mangler 
Museum Mors påtager sig ikke noget ansvar for fejl eller forsinkelser i levering, som skyldes tekniske problemer hos køber eller fejl i e-mail oplyst af køber. 


Billetten er et ihændehaverbevis og køber bærer selv ansvaret for eventuelt misbrug af onlinebilletter.

 
I tilfælde af at kunden påviser oprindelige mangler ved det leverede, er Museum Mors forpligtet til, uden beregning for kunden, at afhjælpe manglen, eller om nødvendigt at foretage omlevering af det leverede. Dog er kunden, i tilfælde af at han eller hun påberåber sig mangler ved det leverede, forpligtet til at henvende sig til Museum Mors på telefon 97723421 eller mail henny.holm@museummors.dk


Såfremt Museum Mors vurderer, at det ikke er muligt at afhjælpe manglen eller foretage omlevering, betaler Museum Mors skadeserstatning i henhold til bestemmelserne i afsnittet vedrørende "Ansvar og ansvarsbegrænsning". 


I tilfælde af påviste mangler ved det leverede, kan kunden ikke fordre hel eller delvis ophævelse af købet, ligesom kunden ikke kan fordre forholdsmæssigt afslag i købesummen. 


Ansvar og ansvarsbegrænsning 
Dansk Rets almindelige regler finder anvendelse med den nedenfor anførte begrænsninger, herunder at Museum Mors ikke kan blive erstatningsansvarlig for kundens indirekte eller afledte tab såsom transportomkostninger. 


Omfanget af Museum Mors´ erstatningspligt er beløbsmæssigt begrænset, således at Museum Mors maksimalt kan være forpligtet til at betale et beløb til kunden svarende til det vederlag kunden i henhold til aftalen skulle betale for den/de misligholdte ydelser. 


Persondatapolitik 
For at du kan indgå aftale med os og handle på vores hjemmeside, har vi brug for følgende oplysninger om dig. Du kan læse om vores persondatapolitik på linket herunder.


Klagemuligheder – oversigt og links: 


Har du en klage over en billet, købt hos os, kan der sendes en klage til os på henny.holm@museummors.dk 


Alternativt kan du kontakte 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning 
Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Link: www.forbrug.dk  


eller 


Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. 
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 


Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: henny.holm@museummors.dk 

 

 

Persondata på Museum Mors
vandmaerke vandmaerke