Samling og indlevering af genstande 

Samlingen på Museum Mors

Den lokalhistoriske samling på Museum Mors består af ca. 30.000 arkæologiske og nyere tids genstande. Samlingen er således rig på vidnesbyrd om det liv, der er levet af morsingboer gennem århundreder. En af de primære årsager til museets store og betydningsfulde samling er museets alder. Siden 1901 har Museum Mors bevidst indsamlet og modtaget genstande, som hver især fortæller en lille bid af Mors’ historie.

En del af samlingen er udvalgt til at blive fremvist i museets permanente udstillinger. Men endnu flere genstande ligger på vores magasin, hvor de bliver bevaret på tryg vis.

Samlingen på Museum Mors kan ses på: Museernes Samlinger

Hvorfor samler et museum genstande ind?

Til et statsanerkendt museums vigtigste opgaver hører ikke blot formidlingen af historiske genstande gennem udstillinger. Lige så væsentligt er arbejdet med at indsamle, opbevare og sikre genstande til eftertiden og fremtidige generationer, så både nutidens og fremtidens historikere og arkæologer kan forske i dem og fortælle nye spændende historier om vores fælles fortid. En stor del af et museums genstande befinder sig derfor på magasin, hvor de bliver bevaret under forsvarlige forhold.

Selvom langt de fleste indsamlede museumsgenstande altså ikke permanent er udstillet for offentligheden, betyder det ikke, at de er glemt på magasinhylderne og aldrig finder vej til udstillingsmontrerne. I forbindelse med museets tematiske årlige særudstillinger er det netop på magasinerne, at museet henter nye "gamle" genstande frem i lyset.

Aflevering af genstande på Museum Mors

Har man spændende ting i gemmerne, som man ønsker at overdrage til museets samlinger, er man velkommen til at kigge forbi museets lokalhistoriske afdeling, Dueholm Kloster, helst på hverdage. Det er en god idé at træffe aftale i forvejen. Museets faguddannede historikere vil så vurdere, om genstanden har museal værdi af tilpas høj grad til at blive indlemmet i samlingen.

Da museet i forvejen har en meget stor samling, vil vi ofte takke pænt nej til genstanden.

Som udgangspunkt indsamler Museum Mors genstande ud fra følgende kriterier:

  1. Genstanden skal have et klart tilhørsforhold til Morsø Kommune. Det vil sige, at genstanden skal have været anvendt på eller stamme fra Mors eller på anden måde have en klar forbindelse til øen og museets ansvarsområde.
  2. Der skal foreligge god proveniens om genstandens oprindelse, datering og anvendelse. Dette betyder, at der skal være oplysninger om genstandens ophav, brug og sammenhæng. Ligger man inde med fotos af de personer, der har ejet eller brugt genstanden, eller interessante fortællinger, der knytter sig til den, må man meget gerne gøre museet opmærksom på det.
  3. Genstanden skal på særlig måde supplere Museum Mors’ samlinger. Det vil sige, at genstanden ikke allerede findes i rigt mål i samlingen. Genstanden kan dog optages i tilfælde af, at den rummer betydeligt mere proveniens eller/og er i betydeligt bedre kvalitet end en lignende genstand i samlingen.
  4. Genstandens omkostninger til indlemmelse i samlingerne skal stå mål med genstandens museale værdi. Dette betyder, at museet kan finde på at takke nej til en genstand i tilfælde af, at opbevaring eller konservering af genstanden vil være for pladskrævende og omkostningsfuld i forhold til genstandens betydning eller formidlingsmæssige/forskningsmæssige perspektiv.

At der stilles krav til de genstande, museet optager i samlingen, må endelig ikke skræmme folk væk fra at tilbyde genstande til museet. Spørg os hellere en gang for meget end en gang for lidt. Nogle gange har man guld i gemmerne uden at vide det!

Aflevering af arkivalier og fotos med tilknytning til Mors sker til vores lokalhistoriske arkiv i dets åbningstid. Alternativt er man velkommen til at henvende sig til museets faguddannede historikere.

Har du en kommende museumsgenstand derhjemme?

Et museum er ingenting uden museumsgenstande. Som alle andre museer har vi rigtig mange genstande i vores udstillinger og på vores magasiner. Men vi har naturligvis altid plads til nye genstande, der belyser fortiden og historien på Mors.

Overvejer du at donere en genstand til Museum Mors, og er du i tvivl om, hvorvidt den nu også hører hjemme på museet? Museet har udarbejdet en folder, der måske kan gøre dig lidt klogere på, hvad og hvorfor vi samler ind.

Du kan læse folderen her: Er der plads til min genstand på museet?

Ønsker du at kontakte museet angående en genstand, kan du bruge linket herunder.

Forespørgsel om genstandsindlevering
vandmaerke vandmaerke