Persondata

Persondatapolitik hos Museum Mors
 
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Museum Mors.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. 
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet. 
 
Oplysninger vi indsamler 
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du køber billetter til arrangementer. 


Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger. 
Museum Mors indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende: 


- Besøger vores hjemmeside 
- Gennemfører et køb af vores billetter 
- Sender en forespørgsel til os

Den dataansvarlige 
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger hos Museum Mors er museets administrator Henny Holm, henny.holm@museummors.dk.

 
Behandlingsgrundlag og formål 
Dit navn og e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt dine billetter. 


De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til Quickpay, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation. 


Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside. 


Dine oplysninger vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse. 
 
Andre modtagere af personoplysninger 
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande. 


Vi har vores hjemmeside hos firmaet Kong Gulerod og betalingssystem gennem Quickpay, som fungerer som vores databehandler. 


Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. 


Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. 
 
Dine rettigheder 
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende: 


• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata 
• At få slettet persondata 


Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed. 


Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse henny.holm@museummors.dk

 

 

vandmaerke vandmaerke