SÆRUDSTILLINGER

Aktuelle særudstillinger på Dueholm Kloster

Dengang de drog afsted - 1848 og morsingboerne

Udstillingen er lavet i anledning af 175-års jubilæet for Treårskrigen. Museet benytter jubilæet til at fortælle om krigsårene 1848-50, og ikke mindst om den måde krigen involverede morsingboerne. Treårskrigen synes på trods en dansk militær sejr ofte lidt glemt eller overskygget af krigen i 1864, men denne krig giver et spændende indblik i en periode, som bød på mange store samfundsmæssige omvæltninger både internationalt og nationalt. Museet forsøger med udstillingen både at give gæsterne et spændende indblik i krigens forløb, men også i de samfundsændringer der ledte op til krigen og skete som konsekvens af konflikten.  

Udstillingen belyser emnerne ud fra et nationalt plan, samtidig med at de krydres og suppleres med udvalgte lokale historier og personfortællinger fra Mors. På turen igennem udstillingen vil man derfor møde historier om flere morsingboer, der på den ene eller anden måde blev involveret i eller påvirket af krigen, heriblandt kan både nævnes soldater, frivillige og kvinder på hjemmefronten.

”Dengang de drog afsted – 1848 og morsingboerne” kan ses på Dueholm Kloster i hele 2024.

vandmaerke vandmaerke