Om os

Museets historie

I øjenhøjde | Lokalt og lige til

Museum Mors er et statsanerkendt kulturhistorisk og geologisk museum, der har Mors som sit geografiske virkeområde. Museet består af tre afdelinger og et arkiv: Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Dansk Støberimuseum samt Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

Museet blev grundlagt i 1901 som Morslands Historiske Museum. I 1909 købte man den gamle hovedbygning fra Dueholm Herregård, som også var den eneste bestående bygning fra Dueholm Kloster. Udstillingen startede i riddersalen, men bredte sig langsomt ud i resten af bygningen gennem de næste 30 år. I dag er hele bygningen udnyttet til udstillinger.

I 1951 tilkøbte museet Kavalerfløjen ved siden af hovedbygningen og indrettede den dels til udstilling, dels til lejlighed for museets kustode. Bygningen huser i dag museets administration samt museumsbutik og billetsalg.

Siden 1980’erne har museet udviklet sig kraftigt. Yderligere bygninger blev tilkøbt og indrettet til museum, lokalhistorisk arkiv, kontorer og værksteder. Bl.a. blev det gamle Dueholm Mejeri omdannet til særudstillingslokale.

Frem til 1980’erne bestod museet kun af lokalhistorisk museum, men det ændrede sig i 1988, da Fossil- og Molermuseet blev oprettet. Det nye museum fandt sit hjem i ombyggede staldbygninger på en gård nær det område, hvor man siden begyndelsen af 1900-tallet har udvundet moler. Museet rummer en stor og fantastisk samling af fossiler fundet i moleret på Mors.

Siden overtog museet også Tørreladen fra Skarrehage Molerværk, hvortil museet i 2013 fik bevilliget et anseeligt beløb af A.P. Møller Fonden. Pengene var øremærket til at renovere og formidle tørreladen, der er den største af sin slags i Danmark.

I 1992 overtog museet driften af Skarregaard, som er en fredet firlænget slægts- og studegård. Skarregaard blev indrettet til landbrugsmuseum. Skarregaard udgik ved slutningen af 2021 som museumsafdeling under Museum Mors.

Året efter flyttede Morsø Jernstøberi endeligt sin produktion ud af de gamle fabriksbygninger i Nykøbing. Det store fabrikskompleks blev efterfølgende gennemgribende forandret, og Støberimuseet har i dag hjemme i to etager i en af de gamle og smukke støberibygninger.

Museum Mors driver også Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet har til huse i Dueholm Mejeri, som er nabo til Dueholm Kloster.

I 2015 skiftede museet navn fra Morslands Historiske Museum til det mere mundrette Museum Mors.

 

HVIS DU VIL VIDE MERE...

 • Om museet på Dueholm Kloster:
  • Læs mere på hjemmesiden her
  • "Apotekerens hobby" i Jul på Mors 2020, Sanne Christensen
 • Om Fossil- og Molermuseet:
  • Læs mere på hjemmesiden her
 • Om Tørreladen:
  • Læs mere på hjemmesiden her
 • Om Støberimuseet:
  • Læs mere på hjemmesiden her