BESTYRELSE

Museets bestyrelse 

Forperson: Charlotte Overgaard Clausen. 

Kommunikations- og marketingsansvarlig på BILA, tidl. formand for Visit Mors (Udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museets arbejde)

Ellen Philipsen Dahl.

Uddannet arkitekt. Marketingschef hos Morsø Jernstøberi, kommunalbestyrelsesmedlem (DB), medlem af Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (Udpeget af Morsø Kommune)

Pia Storm.

Læreruddannet. Souschef på Roslev Skole, kommunalbestyrelses-medlem (S), medlem af Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (Udpeget af Morsø Kommune)

Rasmus Friis Sørensen. 

Destinationsdirektør, Destination Limfjorden, Tidligere innovationschef ved Dansk Kyst- og Naturturisme (Udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museets arbejde)

Mette Marie Seerup.

Medlem af Ung Kults Styregruppe for Kulturmødet, historiestuderende og studentermedhjælper på Aarhus Universitet (Udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museets arbejde)

Susanne Rosendal Lauersen.

Historielærer på Morsø Gymnasium, historieuddannet fra Syddansk Universitet (Udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museets arbejde)

Henning Haaning.

Uddannet elektriker. Tidligere selvstændig erhvervsdrivende (Valgt af Museets Venner)

Randi Ottosen.

Uddannet lærer (Valgt af Museets Venner)

Jan Audun Rasmussen.

Museumsinspektør (medarbejderrepræsentant)

vandmaerke vandmaerke