BESTYRELSE

Museets bestyrelse 

Forperson: Charlotte Overgaard Clausen. 

Kommunikations- og marketingschef på BILA, tidl. formand for Visit Mors.

Udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museets arbejde: Kommunikation, markedsføring, ledelse, turisme og erhvervsliv.

Næstforperson: Ellen Philipsen Dahl.

Uddannet arkitekt. Marketingschef hos Morsø Jernstøberi, kommunalbestyrelsesmedlem (DB), næstformand for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme. Udpeget af Morsø Kommune.

Kompetencer og indsigt af betydning for museets arbejde: Arkitektur, markedsføring, kommunalpolitik og erhvervsliv.

Tore Müller.

Administrator på Limfjordsteatret, kommunalbestyrelsesmedlem (S), formand for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme. Udpeget af Morsø Kommune. 

Kompetencer og indsigt af betydning for museets arbejde: Administration af kulturinstitutioner, kulturpolitik og kommunalpolitik.

Rasmus Friis Sørensen. 

Destinationsdirektør, Destination Limfjorden, Tidligere innovationschef ved Dansk Kyst- og Naturturisme.

Udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museets arbejde: Databaseret forretningsudvikling, turisme, markedsføring og salg.

Mette Marie Seerup.

Medlem af Ung Kults Styregruppe for Kulturmødet, historiestuderende og studentermedhjælper på Aarhus Universitet.

Udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museets arbejde: Unge som målgruppe, Kulturmødet, museer og historiestudiet.

Susanne Rosendal Lauersen.

Historielærer på Morsø Gymnasium, historieuddannet fra Syddansk Universitet.

Udpeget på baggrund af særlige forudsætninger og indsigt af betydning for museets arbejde: Undervisning, ungdomsuddannelser og unge som målgruppe.

Randi Ottosen.

Uddannet lærer, formand for Slægtshistorisk Forening Thy/Mors (Valgt af Museets Venner)

Jan Audun Rasmussen.

Museumsinspektør (medarbejderrepræsentant)

 

 

vandmaerke vandmaerke