VEDTÆGTER

Museets vedtægter

Her kan du læse vedtægterne for den selvejende institution Museum Mors:

 

Vedtægter Museum Mors
vandmaerke vandmaerke