KVALITETSVURDERING

Museets seneste kvalitetsvurdering

Museum Mors er et statsanerkendt museum, der blandt andet modtager statslig støtte. Museet er derfor underlagt tilsyn af Slots- og Kulturstyrelsen, der holder øje med, om museet lever op til sine forpligtigelser i henhold til museumsloven.

Slots- og Kulturstyrelsen gennemfører løbende kvalitetsvurderinger af museerne, som led i styrelsens tilsyn med og rådgivning af de statsanerkendte museer.

En kvalitetsvurdering er en dialog mellem styrelsen og det enkelte museum. Dialogen er koncentreret om museets organisation, ledelse og faglige forpligtigelser i henhold til museumsloven. Det vil sige varetagelsen af museets ansvarsområde samt de opgaver, der knytter sig til museets samlinger:

  • Indsamling
  • Registrering
  • Bevaring
  • Forskning
  • Formidling

Den seneste kvalitetsvurdering af Museum Mors blev foretaget i 2019. Det mundede ud i en rapport, hvor museets arbejde blev karakteriset som tilfredsstillende.

Hele rapporten kan læses her: 

Kvalitetsvurdering af Museum Mors 2019
vandmaerke vandmaerke