FORSKNING

Museets forskningsarbejde

Museum Mors er et statsanerkendt museum med fokus på geologi og nyere tids historie. Museets forskning er omfattet af museumsloven, der udgør det formelle grundlag for Museum Mors som forskningsinstitution. Forskningen anses som en del af – og en forudsætning for - varetagelsen af museets øvrige opgaver, indsamling, bevaring, registrering og ikke mindst formidling. Forskningen på Museum Mors er baseret på lokale arkiver og samlinger, men skal have et både regionalt, nationalt og – særligt for den geologiske forskning - internationalt udsyn.

Museets primære forskningsfelter er det 19. og 20. århundredes kulturhistorie samt geologien på Mors.

Læs mere om museets forskningsområder her:

 

 

Forskningsstrategi -2024-2028
vandmaerke vandmaerke