FORSKNINGSOMRÅDER 2024-2028 

Forskningsområder 2024-2028

Nyere Tid

Museum Mors lægger i sin forskningsstrategi for Nyere Tid i 2024-2028 særlig vægt på følgende forskningsområder:-

-        Industri- og erhvervshistorie.

-        Folkelige og religiøse bevægelser.

-        Landsbyudvikling - og afvikling.

-        Købstadsudvikling.

-        Infrastruktur og demografi.

-        Museal praksis set i relation til museets egen mere end 120 år lange historie.

 

Geologi

Museet vil i den kommende strategiperiode fokusere på følgende i sin geologiske forskning:

- Aspekter af det 55 mio. år gamle molers geologi.

- Molerets fossiler, herunder bl.a. algeflora, insekter, mollusker, krybdyr, samt særligt de verdensarvsrelaterede fisk og fugle.

- De voldsomme klimaændringer, der fandt sted i den tidligste del af Eocæntiden for 56–55 mio. år siden.

- Nordatlantens åbning og den tilknyttede vulkanisme.

- Kridt- og Danientidens 72–62 mio. år gamle fossiler.

- Palæontologiske aspekter af de øvre oligocæne og nedre miocæne aflejringer (ca. 28–21 mio. år) fra Mors og de nærmeste naboområder.

 

En uddybet udgave af forskningsstrategien findes i museets samlede strategi, der kan ses her:

Strategi 2024 2028 MUSEUM MORS
vandmaerke vandmaerke