KAPITEL 8

Kapitel 8 arbejde

I henhold til museumslovens kapitel 8 udfører Museum Mors arbejde med arkivalsk kontrol af planer og byggesager hos Morsø Kommune. Det betyder, at hver gang Morsø Kommune behandler en byggesag eller laver nye lokalplaner, inddrages museet, således at der sikres arkæologiske forundersøgelser og eventuelle udgravninger i henhold til museumsloven, ligesom museet gennemgår byggesager for eksempelvis at kunne dokumentere bygninger inden nedrivning eller væsentlige forandringer.

Pr. 1. januar 2014 overgik det arkæologiske ansvar for Morsø Kommune til Museum Thy. Henvendelser angående arkæologi sendes derfor videre til den arkæologiske afdeling i Thisted.

Har man forespørgsler angående arkæologien på Mors, er man også velkommen til selv at tage kontakt til Museum Thy. Kontaktoplysninger findes her.

Væsentlige kulturmiljøer på Mors er udpeget i Kulturmiljøatlasset. Det kan du se på www.kma-mors.dk.

Har du en henvendelse angående nyere tids Kapitel 8 - arbejde, er du velkommen til at skrive til museets Kapitel 8 ansvarlige på nedenstående formular.

vandmaerke vandmaerke