20230331 143102

Museets formand takker af

18. januar - 2024

Efter 14 imponerende år i formandsstolen har formanden for Museum Mors, Bente Lyndrup, valgt at træde tilbage, og på det kommende bestyrelsesmøde i marts vælger museets bestyrelse ny formand.


Bente Lyndrup, der sad som menigt medlem af museets bestyrelse i slutningen af 1990’erne, blev igen valgt ind i bestyrelsen gennem Museets Venner i april 2010. Med det samme overtog hun formandskabet for det, der dengang hed Morslands Historiske Museum.

De følgende år var en turbulent tid for museet med lederskifter, økonomiske udfordringer og ændringer i det danske museumsvæsen, men Bente var i den grad med til at styre museet sikkert gennem oprørte vande, så det i dag står et solidt sted både lokalt, men også som en velanset del af den danske museumsverden. Bente har en stor kærlighed til museet, dets lokale rolle på Mors og dets mange forskellige opgaver, og hun har været en utrættelig forkæmper for det i alle sammenhænge. 


I Bentes tid som formand har museet ikke mindst takket været hendes indsats været igennem en markant udvikling, hvor der både er blevet fokuseret og skabt stabilitet indadtil, men hvor museet også i høj grad har åbnet sig udadtil og er blevet en naturlig del af det omkringliggende samfund. Økonomisk står Museum Mors ligeledes et godt sted, og en ny strategi for de kommende fem år ligger klar som rettesnor for museets arbejde. Det er således et stærkt museum, som den afgående formand i løbet af foråret kan overdrage til sin afløser i formandsstolen. Bente Lyndrup slipper dog ikke helt de museale tøjler, idet hun fortsætter som formand for Museumsfonden, som hun også har været en del af i adskillige år. 


Udover hendes indsats som bestyrelsesformand har museet gennem alle årene nydt godt af Bente Lyndrups engagement i museets arbejde. Bente har aldrig været bleg for at give et nap med som frivillig, når museet havde brug for det. Ikke mindst i de år, hvor museet drev Skarregaard, kunne medarbejderne altid forvente en hel masse praktisk hjælp og højt humør, når fåredage, høstdage og ikke mindst julemarkeder skulle afvikles.


Medarbejdere, ledelse og bestyrelse vil gerne takke Bente for alle årene og for den fantastiske indsats i museets tjeneste samt ønske hende alt godt fremover. Museet vil naturligvis være vært for en afskedsreception i løbet af foråret.Tid og sted meldes ud på museets hjemmeside og facebookside.


vandmaerke vandmaerke