Om os

Museets historie

I øjenhøjdeLokalt og lige til

Museum Mors er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der har Mors som sit geografiske virkeområde. Museet består af fem afdelinger: Dueholm Kloster, Fossil- og Molermuseet, Landbrugsmuseet Skarregaard, Dansk Støberimuseum samt Morsø Lokalhistoriske Arkiv.

Museet blev grundlagt i 1901. I 1909 købte man resterne af det tidligere kloster og herregård Dueholm Kloster. Museet flyttede ind i den gamle klostermølle/hovedbygning til herregården, hvor det siden har hørt hjemme. I begyndelsen var det kun hovedbygningen, der var en del af museet. Udstillinger havde man i den ene del af bygningen, mens museumsinspektøren boede i den anden del. I 1920’erne fraflyttede inspektøren hovedbygningen, og lejligheden indrettedes med udstillinger.

I begyndelsen af 1950’erne tilkøbte museet Kavalerfløjen ved siden af Hovedbygningen. Her blev indrettet udstillingsområde i den ene del, mens museets kustode beboede en lejlighed i den anden del. Her boede han indtil slutningen af 1970’erne. Denne del rummer nu museets administration.

Siden 1980’erne har museet udviklet sig kraftigt. Tre villaer omkring hovedbygningen på Dueholm Kloster er blevet tilkøbt og indrettet til museum, Lokalhistoriske Arkiv, kontorer og værksteder, ligesom det gamle herregårdsmejeri er blevet erhvervet og indrettet med udstillinger. Dueholm Klosters hovedbygning samt kavalerfløjen og dele af Mejeriet er fredet.

Indtil 1980’erne bestod museet udelukkende af bygningskomplekset omkring Dueholm Kloster. I 1988 oprettedes Moler Museet i ombyggede staldbygninger på en gård umiddelbart ved siden af det område, hvor man siden begyndelsen af 1900-tallet har udvundet moler. Museet rummer en stor og fantastisk samling af fossiler fundet i moleret på Mors. Gårdens staldlænger er indrettet til museum, butik og værksted/kontor. Museet har åbent i sommerhalvåret.

I 1992 overtog Morslands Historiske Museum driften af Skarregaard, som er en fredet firlænget slægts- og stude. I dag fungerer Skarregaard som øens landbrugsmuseum.

Samme år flyttede Morsø Jernstøberi endeligt sin produktion ud af de gamle fabriksbygninger i Nykøbing. Det store fabrikskompleks blev efterfølgende forandret gennemgribende, og Dansk Støberimuseum ligger i dag i to etager i en af de gamle og smukke støberibygninger.

Museum Mors driver også Morsø Lokalhistoriske Arkiv. Arkivet har til huse i Dueholm Mejeri, som er nabo til Dueholm Kloster.