Om os

Vision og Mision

Hvad skal Museum Mors? | Hvad vil Museum Mors?

Gennem indsamling og bevaring skal vi sikre og beskrive de væsentligste dele af den materielle kulturarv for eftertiden.

Gennem vores forskning skal vi skabe viden om fortid og nutid, så vi kan agere i fremtiden. Vi skal kende vores geografiske område i dybden og til enhver tid kunne definere og beskrive dets egenart og forandringer og placere dette i en større nationalhistorisk ramme.

Gennem vores formidling skal vi skabe rum for dannelse, skabe bevidsthed om verdens foranderlighed og helt jordnært skabe gode oplevelser for vores gæster.

Mission

Museum Mors skal gennemføre de i vedtægterne givne museale opgaver med flid, engagement og professionalisme. Museet skal være et kulturelt fyrtårn i Nordvestjylland og et markant museum blandt øvrige museer i Danmark samt være blandt dem, der definerer tidens standard inden for samlingshåndtering, forskning og formidling.

Museet skal som arbejdsplads præges af gensidig respekt for kollegaers forskellighed, holdånd i forhold til samarbejdet og et ægte engagement for sagen. Ligeså skal arbejdspladsen præges af arbejdsomhed, faglig nysgerrighed og - kvalificering.

Museets gæster skal opleve høj kvalitet i alle forhold. Al formidling skal baseres på et højt vidensniveau, der bestandigt udvikles gennem dygtig forskning. Formidlingen skal tilpasses modtagerens situation med fokus på inddragende og social oplevelse, inspiration og vedkommenhed.

Ydermere skal museets brugere mødes af et højt serviceniveau baseret på imødekommenhed og menneskeligt overskud.

Museets mission er formuleret af ledelse og medarbejdere i fællesskab april 2014